Đóng

Khu Vực Cá Nhân Exness

Khu vực cá nhân Exness là tài khoản cá nhân của người dùng nơi họ có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch tại nền tảng. Qua Khu vực Cá nhân, nhà giao dịch có thể nạp tiền và rút tiền, tạo các tài khoản và thay đổi cài đặt hồ sơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng khu vực đăng nhập Exness.

Đăng Nhập Vào Khu Vực Cá Nhân Exness

Để đăng nhập vào Khu vực cá nhân Exness, nhấp vào nút Đăng Nhập ở phía đầu trang web chính thức. Trang đăng nhập sẽ hiện ra để bạn điền email đăng ký và mật khẩu của bạn. Những bước bạn cần thực hiện chỉ có vậy.

Tiếp đó, khách hàng sẽ nhấp vào Tiếp tục để đi đến Khu vực cá nhân. Khách hàng sẽ thấy các tài khoản và một mục lục tiện lợi:

 • Tài khoản của tôi - tất cả các tài khoản Exness mà nhà giao dịch sở hữu.
 • Nạp tiền - Biểu mẫu để nạp tiền
 • Rút tiền - Biểu mẫu để rút tiền
 • Phân tích - phân tích mới trên các tài khoản
 • Theo dõi - cập nhật giao dịch
 • Lịch sử giao dịch - danh sách tất cả giao dịch đã thực hiện
 • Tiền thưởng - trạng thái tiền thưởng được theo dõi
 • Đối tác - tham gia vào chương trình đối tác Exness
 • Giao dịch xã hội - trở thành nhà cung cấp chiến lược và quản lý các chiến lược Social Trading
 • Giáo dục - các bài viết hướng dẫn
 • Cài đặt- cài đặt tài khoản, các tài khoản, biểu đồ, v. v.

Quản Lý Khu Vực Cá Nhân Exness

Khách hàng có thể sử dụng linh hoạt tài khoản của mình nhưng không thể thay đổi những điều sau:

 • Loại tài khoản
 • Đồng tiền của tài khoản
 • Email tài khoản
 • Từ bí mật

Để thay đổi các cài đặt này, bạn cần tạo tài khoản mới và thiết lập các cài đặt cần thiết.

Mặt khác, bạn có thể thay đổi những điều sau bất cứ lúc nào:

 • Mật khẩu
 • Thông tin Cá nhân
 • Các biện pháp bảo mật - đổi từ bảo mật bằng email sang bảo mật bằng điện thoại
 • Cài đặt thông báo

Bạn có thể tìm thấy tất cả những thông tin này ở Khu vực cá nhân dưới phần Cài đặt.

Với tài khoản giao dịch của bạn, bạn có thể thay đổi những cài đặt sau:

 1. Đòn bẩy
 2. Tên
 3. Quyền truy cập chỉ đọc
 4. Mật khẩu giao dịch

Các cài đặt này có thể được thay đổi ở phần Tài khoản của tôi.

Các Tính Năng Của Khu Vực Cá Nhân Exness

Khu vực cá nhân cho phép nhà giao dịch và nhà đầu tư giao dịch trên thị trường tài chính với lợi ích tối đa. Exness cung cấp nhiều sản phẩm giao dịch tài chính: các cặp tiền tệ, tiền kỹ thuật số, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số, và kim loại.

Số liệu thống kê minh bạch và chi tiết, lịch sử giao dịch, phân tích và theo dõi cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt một cách nhanh chóng.

Loại tài khoản